Voorleestoer - 16 mei 2022

  

Een dag per jaar is de stad Sint-Niklaas het decor voor de Voorleestoer. Op die dag krijgen alle leerlingen uit het tweede jaar uit alle scholen van de stad de kans om hun favoriete auteur, illustrator, vormgever of striptekenaar van dichtbij te leren kennen.

Uit ervaring met auteurslezingen blijkt dat het voorlezen door de auteur enorm wordt gewaardeerd en vaak zelfs als hoogtepunt van de lezing wordt ervaren. De kracht van Voorlezen naar waarde schatten, werd dan ook ons streefdoel: de jongeren verwennen met meerdere voorleessessies op één dag, op ongewone locaties doorheen de stad en hen een onvergetelijke literaire hoogdag bezorgen. Vanaf het 2de secundair haken nogal wat lezers af. Niet verwonderlijk, de prikkels van buitenaf zijn enorm. Geen probleem, zolang het leesvuur op waakstand gehouden wordt. De keuze voor ons Voorleesproject viel bijgevolg op de leeftijdsgroep van 14-jarigen.

In maart 2020 viel het leven plots stil door het coronavirus. Ook de Voorleestoer viel dat jaar bijna helemaal in het water: auteurs, illustratoren, vertellers en leesbevorderaars lichtten een tipje van de sluier op door een filmpje over hun werk of een voorleessessie met de leerlingen te delen. Maar we misten echt contact…

De opzet

Bij een eerste verkennend gesprek tussen bib en secundair onderwijs in december 2012 zaten we dadelijk op hetzelfde spoor: een groot leesbevorderend project opzetten in combinatie met het leren kennen van de stad waar dagelijks 12 000 middelbare scholieren schoollopen.

In eerste instantie werden vijf auteurs aangesproken die allen enthousiast reageerden. Zij vormden meteen de affiche waarmee we het project voorstelden aan alle scholen van de verschillende netten. Tegen half februari hadden alle Sint-Niklase scholen zich geëngageerd, goed voor 1386 jongeren!

Voorbereiding

Heel wat energie en tijd werd besteed aan het indienen van verschillende subsidiedossiers. Een deel van de auteurslezingen konden door het VFL worden gesubsidieerd. De bib diende een dossier in bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en 8 scholen dienden een Dynamo 3 dossier in bij Canon Cultuurcel, een niet te onderschatten onderneming. 

Er werd een werkgroep opgericht met leerkrachten Nederlands en medewerkers van de bib. Deze stelde tijdens de zomer een fragmentenbundel samen om de jongeren voor te bereiden in de lessen Nederlands. Meer dan 150 pagina’s schitterend materiaal van alle 36 auteurs dat in de klas kan worden geprojecteerd, met links naar websites en filmpjes, voorzien van foto’s, covers en tal van illustraties van de deelnemende beeldend kunstenaars. Informatie over de deelnemende locaties werd bijeen gezocht voor in de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.

Reacties

Het eindoordeel is unaniem positief! Zowat iedereen die op een of andere manier bij het project betrokken was (auteurs, organisatoren, leerkrachten, deelnemende locaties, vrijwilligers…) liep naderhand euforisch rond. Maar het zijn natuurlijk de reacties van de jongeren die het meest beklijven. Uit alle richtingen, alle niveaus en alle netten heeft deze doelgroep ons werkelijk met stomheid geslagen. Nooit hadden we op dergelijke respons en positieve reacties durven hopen. Boeken van de 36 deelnemende auteurs gaan zowel in de openbare bib als in de schoolbib als zoete broodjes de deur uit. De voorleestoer heeft dus daadwerkelijk een leesbevorderend effect!

Links